Teknisk service

Med teknisk service menas mindre ombyggnationer samt drift och underhåll av installationer i byggnader och anläggningar. Genom en kontinuerlig god skötsel och tillsyn av en installation ökar dess livslängd samtidigt som driftskostnaderna minskar. Samtidigt försäkrar detta kunden att alla delar i systemet fungerar korrekt. Vi utför teknisk service på alla typer av värme, ventilation och sanitära system.