Projektering

Projektering är förstudie och planeringsfasen i ett projekt. Vi använder oss utav autocad när vi upprätthåller ritningar. Genom en bra projektering med goda ritningsunderlag, undviker man antalet LPP (löses på plats) i byggprocessen. Detta leder till en effektivare och snabbare installation som blir enklare att sköta och underhålla.