VS

Samtliga av våra montörer är certifierade vs montörer och har gått utbildning i säkervatten. Detta innebär att våra installationer följer de regler som branschen gemensamt satt ihop, samt boverkets byggregler (bbr 2006).

Vi bygger och servar även undercentraler för värme och kylanläggningar och hjälper dig oavsett vilken värmekälla du har.

 

En Säker Vatteninstallation:

  • är utförd enligt gällande installationsregler
  • är utförd av en auktoriserad vs-installatör
  • är utförd av en vs-montör med branschlegitimation
  • är monterad med material som följer branschreglerna och enligt monteringsanvisning
  • är kontrollerad enligt reglerna
  • har ett intyg om Säker Vatteninstallation.

Försäkringsbolagen kräver ofta att dessa regler följs för att försäkringen ska täcka en eventuell skada.