Ventilation


Vi åtar oss ventilationsentreprenader i form av total- och huvudentreprenader. Ventilationsuppdrag som felsökning, reparationer, flödesmätning och injustering.

Vi har behörighet för OVK (obligatorisk ventilationskontroll).