Energikostnaden är ofta den enskilt största rörliga kostnaden för alla fastighetsägare. Det finns pengar att spara genom att använda installationer i fastigheter på ett optimalt sätt. Vi hjälper dig att få kontroll på energianvändningen i din fastighet. Vi arbetar enligt följande steg.

Kartläggning
Vi skapar oss en bild över energianvändningen genom kartläggning av samtliga förbrukare och möjliga besparingsåtgärder. En rapport upprättas.

Optimering
Vi säkerställer att installationer har rätt inställningar för behovet. Systemet trimmas in så att samtliga ingående delar i fastighetens system samverkar med varandra fullt ut. AG Rörteknik lämnar prissatta åtgärdsförslag med energi- och besparingspotential och utför åtgärder som totalentreprenör.

Uppföljning
Vi följer upp åtgärder och redovisar besparingar.

Energikostnaden är ofta den enskilt största rörliga kostnaden för alla fastighetsägare.
Slider