Automation


Vi arbetar med automatiseringar för samtliga fastighetstekniska installationer. Vi arbetar med på marknaden förekommande standardkomponenter (Bild till vänster).

Vi kan även erbjuda PLC och webbaserade lösningar för styrning och övervakning (Bild till höger).