Trygghet
När du anlitar oss kan du känna dig trygg .

Kunskap
Våra montörer är certifierade VVS-installatörer och har avlagt en yrkesexamen.

energigas-sverige för trygghetGasbehörighet
Vi är ett auktoriserat gasinstallationsföretag. Vilket innebär att vi utför installationer för naturgas, stadsgas, gasol, biogas och medicinska gaser.

Svetskompetens
Vid arbete med höga temperaturer och vid högt tryck krävs kompetens för svetsning och lödning. Vi använder personal med denna utbildning när det krävs.

Brandskyddsföreningen för trygghet

 

 

Heta arbeten
Våra montörer har certifikat som ger behörighet till Heta arbeten. Heta arbeten är arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Säkervattensakervatten-logotype för trygghet
Vi har genomgått utbildning i Säkervatten. Detta är ett regelverk som ställer krav på installationen och produkterna. Alla våra montörer innehar certifikat.

Slide 1
Anlita oss för att...