Slider

Industrirör

Vi hjälper dig med konstruktion och installation av rörsystem för processer och mediaförsörjning. Vi arbetar med rörsystem för industrianläggningar, bland annat plast-, ytbehandlings-, verkstads- och energiindustri.

Vi utför rörsystem för: Pannanläggningar, Fjärrvärme, Ångakondensat, Naturgas och gasol, Olja och filter, Kylanläggningar, Tryckluft och Kemikalieledningar.