Slider

Fjärrvärme

Vi utför projekt för fjärrvärme med helhetsansvar.

Projektering av din anläggning, installation av hela centralen med inkoppling av styr och regler, el, värme samt vatten.

Driftsättning och injustering av anläggningen. Förekommande byggåtgärder och markarbeten ingår i uppdraget.