Energioptimering

Energi påverkar både miljön och driftsekonomin. Ju mer kostnaderna för energi rusar i höjden, desto större blir behovet att göra någonting åt det.

Genom att kartlägga hur energin i en fastighet eller hos industrin fördelar sig kan vi identifiera åtgärder som sänker energibehovet och förbättrar miljön. Vi har en unik kombination av specialister, generalister och praktiker som inventerar och analyserar våra kunders behov och tar fram omfattande åtgärdsplaner.

Vår styrka är att vi väver ihop konsult- och entreprenörsrollerna till en helhet. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder olika typer av affärsupplägg.