Ventilation

Aggregat för ventilation
Aggregat

Vi åtar oss ventilationsentreprenader i form av total- och huvudentreprenader. Ventilationsuppdrag som felsökning, reperationer, flödesmatning och injustering.
Vi har behörighet för OVK (obligatorisk ventilationskontroll).