Automation

Vi arbetar med automatiseringar för samtliga fastighetstekniska installationer. Vi arbetar med på marknaden förekommande standardkomponenter.

Vi kan även erbjuda PLC och webbaserade lösningar för styrning och övervakning.