Industrirör

Vi hjälper dig med konstruktion och installation av rörsystem för processer och mediaförsörjning.  Vi arbetar med rörsystem för industrianläggningar, bland annat plast-, ytbehandlings-, verkstads- och energiindustri.

Vi utför rörsystem för:

  • Pannanläggningar
  • Fjärrvärme
  • Ångakondensat
  • Naturgas och gasol
  • Olja och filter
  • Kylanläggningar
  • Tryckluft
  • Kemikalieledningar